Pla demonstratiu dels alous compresos en lo terreno qùe] estan edificadas las casas que lo Sr. J[osep] Mrch Ibern té i poseheix en la p[rese]nt ciutat de Barcelona y carrer anomenat del Conde del Asalto, en virtut de Regoneixensa . . firmada per D. Anton de Ferrater. . 31 Janer 1792...

Codi classificació AHCB4-202/C02.C02.03
Tipus de document Cartogràfic
Producció final 31/12/9999
Resum general Plànol de les propietats del Sr. Josep March Ibern al carrer del Comte del Asalto, cedides per Anton de Ferrater. A la part esquerra, explicació del terreny i cases, amb indicació de mides i noms d'antics i nous propietaris. Límits per la banda de migdia i tramuntana. ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
doc.mssearch_author Desconegut ;
Cota DIGITALITZAT. 3.2 / 400
07397
</