[Plànol parcial de la ciutat: zona de la Plaça del Rei, Baixada de la Canonja i Comtes de Barcelona]

Codi classificació C02.03
Tipus de document Cartogràfic
Producció final 31/12/9999
Resum general Plànol esquemàtic del sector de la Plaça del Rei, Baixada de la Canonja i Comtes de Barcelona. Assenyala amb vermell el convent i església de Santa Clara ("Antiguo Salón de Embajadores", és a dir el Saló del Tinell), amb blau el Palau del Lloctinent (Arxiu de la Corona d'Aragó) i amb groc la Catedral i la capella de Santa Àgata, "Museo Provincial, insuficiente". Una casa de la baixada de Santa Clara porta la indicació "¿Propiedad de la Comunidad?" ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
doc.mssearch_author Desconegut ;
Cota DIGITALITZAT. F.31 - C2
10317