26172-Colls espanyols

Codi classificació C07.03
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1860
Resum general Es tracta d'una baralla de temàtica mitològica dibuixada per Ramon Puiggarí i acolorida a mà. Similar als núm. de registre 26173 i 26174, d'aquesta mateixa subcol·lecció. Els perfils varien de color segons el pal (ocres, vermells, blaus i verds). Baralla molt interesant i única. Sembla una primera edició original de la baralla dissenyada per Ramon Puiggarí per a la Litografia Alier, ja que presenta diferències pràcticament a tots el naips; algunes molt evidents. Per exemple: al 2-O, Venus no porta botes; al 8-O hi ha un test de més; al C-O Juno no porta diadema; Saturn (el 2-C) no és carlista; Apol·lo (el 4-C) porta una lira; al 7-C Hebe mostra els pits, etc. I un gran nombre de les figures apareixen invertides respecte a la baralla editada posteriorment. A més, la tipografia empleada a les llegendes és cal·ligràfica i els índexs porten un punt final.
Llegendes:
A-O: [orb] MITOLOGIA / SATÍRICA // ATLAS // [signatura] R. PUIGGARÍ
2-O: MARTE Y VENUS
3-O: LAS TRES GRACIAS
4-O: VENUS / Y / ADONIS
5-O: PSIQUIS / Y / EL AMOR
6-O: VULCANO
7-O: EL BELLO / NARCISO
8-O: LA AURORA
9-O: ESCULAPIO
S-O: MINERVA // [llibre] PANDECTAS
C-O: JUNO
R-O: EOLO

A-C: [rivell] BACO
2-C: SATURNO
3-C: ORFEO
4-C: APOLO Y DAFNE
5-C: PAN
6-C: JUPITER Y CERES
7-C: HEBE
8-C: IRIS
9-C: CUPIDO
S-C: MERCURIO
C-C: SILENO
R-C: JUPITER

A-E: MARTE
2-E: POLIFEMO ACIS Y GALATEA
3-E: HERCULES / Y / OMFALA
4-E: JUPITER Y DANAE
5-E: JUICIO DE PÁRIS
6-E: URANIA
7-E: BACO Y ERIGONA
8-E: TERPSICORE
9-E: SIRENA
S-E: VENUS
C-E: APOLO // [paper] ROMANCE
R-E: NEPTUNO

A-B: HERCULES
2-B: LA VERDAD
3-B: TÉMIS
4-B: VULCANO VENUS Y MARTE
5-B: FLORA Y CÉFIRO
6-B: JUPITER Y LEDA
7-B: HIMENEO // [llibre] REGISTRO / MATRIMONIAL
8-B: BACANTE
9-B: VESTA
S-B: DIANA
C-B: CENTAURO
R-B: PLUTON ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Objecte: baralla
Dimensions: 88 x 57 mm
Forma: rectangular
Núm. de naips: 48, completa
Estat de conservació: bo
Colls: espanyols
Tècnica: litografica, acolorit a mà
Suport: cartolina d'un sol full
Fabricant/editor: Litografía Alier (1860-)
Localitat: Barcelona
Col·laboracions: dibuixant: Ramon Puiggarí ( Barcelona 1820-1894) (A-O)
Model: fantasia, Mitología Satírica (A-O)
Perfils: diferents colors
Índexs: aràbics
Pintes: sí
Dorsos: negres, trama de línies ondulades
Cota F22-C2 (digitalitzat)
26172