Esborrany Padró del veïnat d'Horta de 1824. Canvis de domicili 1825 -1928


Nombre d'expedient / dossier 010
Codi classificació 9.3
Tipus de document Textual
Producció inicial 01/01/1824
Producció final 31/12/1828
Resum general Documentació diversa referida a:
1.Borrador del Padrón del vecindario del lugar de Horta. El cual fue entregado al Señor Intendente de este estado y principado en julio de 1824. 33 pàgines. Exemplar relligat. Any 1824
2.Full d?anotació de canvi de domicili. Full solt extret d'un suposat llibre registre. Any 1825
3.Certificats de sortides per canvi de domicili (18 certificats). Any 1826-1827
4.Certificats de sortides per canvi de domicili (31 certificats). Any 1828
;
Condicions d'accés a el document Lliure accés a la consulta
Signatura topogràfica C - 10110 ;
Cota 10.110