26197-Colls espanyols

Codi classificació C07.03
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1889
Producció final 31/12/1889
Resum general Joc de naips editat per la fàbrica d'Heraclio Fournier González. És el mateix model, diferent tiratge, diferents dorsos que el núm. de registre 26198, d'aquesta mateixa subcol·lecció.
Llegendes:
a totes les monedes dels oros: VARIOS PREMIOS
A-O: [cartel·la] PREMIADO EN VARIAS / [peanya] EXPOSICIONES
4-O: CLASE PRIMERA / Nº. 1 / SE RECOMIENDAN COMO CLASES / SUPERIORES LOS Nos 1 Y 5
4-C: FÁBRICA DE NAIPES / MOVIDA Á VAPOR // PREMIADO EN VARIAS EXPOSICIONES
2-E: SON PROPIEDAD / DIBUJO Y RESPALDOS / DEPOSITADOS
2-B: PRIVILEGIO POR ESQUINAS CORTADAS / Y NAIPESINTRANSPARENTES DE UNA HOJA. ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Objecte: baralla
Dimensions: 94 x 61 mm
Forma: rectangular
Núm. de naips: 40, completa
Estat de conservació: bo, tret de taques A-O i dors R-B
Colls: espanyols
Tècnica: litogràfica
Suport: cartolina d'un sol full
Fabricant/editor: Heraclio Fournier González (1867-1916)
Localitat: Vitòria
Col·laboracions: dibuixos rectificats per Augusto Rius
Model: estàndard, model Fournier, núm. 1
Perfils: sèpies
Índexs: aràbics
Pintes: sí
Dorsos: blaus, embull
Cota F22-C2 (digitalitzat)
26197