26198-Colls espanyols

Codi classificació C07.03
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1889
Producció final 31/12/1892
Resum general Joc de naips editat per la fàbrica d'Heraclio Fournier González. És mateix model diferent tiratge, diferents dorsos que el núm. de registre 26197, d'aquesta mateixa subcol·lecció.
Llegendes:
A-O: [cartel·la] H. FOURNIER // [peanya] VITORIA // [moneda] VARIOS PREMIOS
4-O: CLASE PRIMERA // Nº. 1 // SE RECOMIENDAN COMO CLASES / SUPERIORES LOS NOS 1 Y 5
4-C: PRIVILEGIOS POR / RESPALDO ESPECIAL / Y NAIPES INTRANSPARENTES
2-E: SON PROPIEDAD/DIBUJOS Y RESPALDOS / DEPOSITADOS
2-B: PRIVILEGIO POR ESQUINAS CORTADAS / Y NAIPESINTRANSPARENTES DE UNA HOJA
a tots els oros: [moneda] VARIOS PREMIOS ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Objecte: baralla
Dimensions: 95 x 61 mm
Forma: rectangular
Núm. de naips: 40, completa
Estat de conservació: bo
Colls: espanyols
Tècnica: litogràfica
Suport: cartolina d'un sol full
Fabricant/editor: Heraclio Fournier González (1867-1916)
Marca: H. Fournier (A-O)
Localitat: Vitòria
Col·laboracions: dibuixant Augusto Rius
Model: estàndard, model Fournier, núm. 1
Perfils: sèpies
Índexs: aràbics
Pintes: sí
Dorsos: grisos i vermells, tauler d'escacs
Cota F22-C2 (digitalitzat)
26198