Fulls d'altes i baixes del Padró 1873-1884

Nombre d'expedient / dossier 019
Codi classificació 9.3
Tipus de document Textual
Producció inicial 01/01/1873
Producció final 31/12/1889
Resum general 1.- Cèdules d?empadronament (4 cèdules) i fulls d?altes i baixes (3 fulls). Any 1873
2.- Fulls d?altes i baixes de Padró dels mesos de març, abril, maig i juny. Fulls solts sense enquadernar. Any 1874.
3.- Fulls d?altes i baixes de Padró dels mesos de Agost a desembre. Fulls solts sense enquadernar. Any 1874.
4.- Fulls d?altes i baixes de Padró dels mesos de gener a desembre. Fulls solts sense enquadernar. Any 1875.
5.- Fulls d?altes i baixes de Padró dels mesos de gener a agost . Fulls solts sense enquadernar. Any 1876.
6.- Fulls d?altes i baixes de Padró amb la indicació: Año 1878. Este registro empieza en 1º de Julio. .Conjunt de fulls relligats arrencats d?un llibre. Any 1878
7.- Fulls d?altes i baixes de Padró dels mesos de juny a octubre. Fulls solts sense enquadernar. Any 1880.
8.- Fulls d?altes i baixes de Padró. Conjunt de fulls relligats arrencats d?un llibre, així com dos baixes del mes de novembre. Any 1882-1884
9.- Rectificación anual del Padrón de vecinos. 1888
10.- Full de Padró del Carrer Gomis
11.- Tres caràtules amb la indicació Bajas de vecinos que empiezan al año economico de 1873 a 1876; Padrón de Horta 1.874/1876; Baja de vecinos 1873-1875-1875. Fulls DINA3 plegats en format de foli que possiblement contenien esborranys

;
Condicions d'accés a el document Lliure accés a la consulta
Signatura topogràfica C - 10111 ;
Cota 10.111