26204-Colls espanyols

Codi classificació C07.03
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1893
Producció final 31/12/1894
Resum general Joc de cartes de la fàbrica d'Heraclio Fournier. Igual al núm. de registre 26205, d'aquesta mateixa subcol·lecció. Podria ser de Moliné.
Llegendes:
A-O: [cartel·la] PREMIADO EN VARIAS / [peanya] EXPOSICIONES
4-O: CLASE CUARTA
4-C: CLASE CUARTA ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Objecte: baralla
Dimensions: 94 x 60 mm
Forma: rectangular
Núm. de naips: 39 (de 40), incompleta; falta 6-B
Estat de conservació: bo
Colls: espanyols
Tècnica: litogràfica
Suport: cartolina
Fabricant/editor: atribuïda a Heraclio Fournier
Model: estàndard, Català I
Perfils: blaus
Índexs: aràbics
Pintes: sí
Dorsos: marrons vermellosos, embull
Cota F22-C2 (digitalitzat)
26204