26289-Colls espanyols

Codi classificació C07.03
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1905
Producció final 31/12/1905
Resum general Joc de naips, model estandard, de producció valenciana, editat per la fàbrica Simeón Durá. Similar al núm. de registre 26290, d'aquesta mateixa subcol·lecció. Algunes figures són tretes del model de fantasia de la casa però els numerals canvien. Són similars als de Fournier del núm. 1. Aquesta baralla esdevindrà el model més popular de la producció de la casa Durà. Es realitzà en tot tipus de formats i qualitats. Similar a la de la revista "La Sota", núm. 14, pàg. 15.
Llegendes:
A-O: [cinta] SIMEON DURÀ // [cinta] VALENCIA.
4-O: [peanya] CLASE DE IA
4-C: EL CID // MARCA DE FÁBRICA ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Objecte: baralla
Dimensions: 94 x 61 mm
Forma: rectangular
Núm. de naips: 48, completa
Estat de conservació: molt bo
Colls: espanyols
Tècnica: litogràfica
Suport: cartolina d'un sol full
Fabricant/editor: Simeó Durà Vidal (1870-1930)
Marca: Simeón Durá (A-O) / El Cid (4-C)
Senyal/marca de fàbrica: el Cid (4-C)
Localitat: València
Col·laboracions: dibuixant: Enrique Pastor Cortina (València 1890-1925)
Model: estàndard, Fi de segle
Perfils: sèpies
Índexs: aràbics
Pintes: sí
Dorsos: blaus, embull petit
Cota F22-C3 (digitalitzat)
26289