26306-Colls espanyols

Codi classificació C07.03
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1880
Producció final 31/12/1880
Resum general Joc de naips, de producció barcelonina, editat per la fàbrica de Cristobal Massó. Similar als núm. de registre 26111 de Comas, i 26058 de Sanmartí, d'aquesta mateixa subcol·lecció.
Llegendes: 4-C: DE UNA HOJA // POR / Cristobal Massó // Barcelona
;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Objecte: baralla
Dimensions: 95 x 61 mm
Forma: rectangular
Núm. de naips: 44 (de 48), incompleta; falten: (C-O) (R-O) (S-C) (R-E)
Estat de conservació: bo
Colls: espanyols
Tècnica: gravat en relleu
Suport: cartolina d'un sol full
Fabricant/editor: Cristobal Massó i Artigas (1872-1895)
Marca: Cristobal Massó (4-C)
Senyal/marca de fàbrica: ocell sobre una branca entre dos plantes (4-C)
Localitat: Barcelona (l'any 1889 la fàbrica era al c. de l'Hospital, 91)
Model: fantasia, model Sanmartí
Perfils: negres
Índexs: no
Pintes: sí
Dorsos: negres, trama d'ametlles
Cota F22-C3 (digitalitzat)
26306