26245-Colls espanyols

Codi classificació C07.03
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1869
Producció final 31/12/1869
Resum general Joc de naips de fantasia, originari de Bilbao i editat per la fàbrica Pedro de la Colina. El núm. de registre 26246, d'aquesta mateixa subcol·lecció, és el mateix model però de 48 naips; similar a la del catàleg del Mouseu Fournier, vol II, núm. 276, pàg. 8, realitzada en 1864; i similar a la del vol. I, núm. 274, pàg. 53, de Gombau i Labad.
Llegendes:
A-O: [cartel·la] FÁBRICA EN / BILBAO.
4-E: COLINA ;
Condicions d'accés a el document Exclòs de consulta el suport original
Notes Objecte: baralla
Dimensions: 91 x 60 mm
Forma: rectangular
Núm. de naips: 40, completa
Estat de conservació: bo
Colls: espanyols
Tècnica: litogràfica
Suport: cartolina d'un sol full
Fabricant/editor: Pedro de la Colina (1864-1869)
Marca: Colina (4-E)
Localitat: Bilbao
Model: fantasia
Perfils: negres
Índexs: aràbics
Pintes: sí
Dorsos: blaus, ramejat
Cota F22-C2 (digitalitzat)
26245