"Ban. Fogueres de Sant Joan", 1990

Nombre d'expedient / dossier 0257
Codi classificació AMDCV4-427
Tipus de document Visual
Producció inicial 01/01/1990
Producció final 31/12/1990
Resum general Ban de l'Ajuntament de Barcelona difós per l'alcalde Pasqual Maragall i Mira el 31 de maig de 1990. Es disposa que queda prohibit encendre cap foguera sense l'autorització prèvia del regidor president del consell municipal de districte corresponent. A dites autoritzacions haurà de constar específicament on s'encendran les fogueres i quin diàmetre faran. Els agents de la policia estan autoritzats a extingir les fogueres que no respectin les condicions que es detallen al ban. També es fa menció a les prohibicions expresses respecte a com i on s'encenen les fogueres. Les disposicions contingudes al ban s'hauran d'acomplir per tal que les festes populars puguin transcórrer en un ambient de sana i pacífica convivència ciutadana ;
Condicions d'accés a el document Lliure accés a la consulta
Signatura topogràfica Cartell - 1 - 257 ;
0257