Santa Cruz de Olorde. Padrón del censo del año 1860

Nombre d'expedient / dossier 191
Codi classificació 9.3
Tipus de document Textual
Producció inicial 01/01/1860
Producció final 31/12/1860
Resum general Documentació relacionada amb el padró de 1860 que inclou: Padró elaborat per la Junta Municipal del Censo a partir d'una relació de totes les persones que han pernoctat al districte la nit del dia 25 al 26 de desembre. La informació que recull és la següent: número de cèdula, nombre de persones per cèdula, nom i cognoms, edat, estat civil, professió i coneixements d'escriptura i lectura. També s'inclou 2 esborranys de la classificació dels habitants per professió i per estat civil i 2 formularis sense omplir.
;
Condicions d'accés a el document Lliure accés a la consulta
Notes Documentació relligada i datació aproximada.
Signatura topogràfica C - 6 ;
Cota 0006
191