Codi classificació: AMDG4-141-11
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 01/01/1931
Codi classificació: AMDE3-238
Nombre d'expedient / dossier: 259
Centre: Arxiu Municipal del Districte de l'Eixample
Fons: AMDE3-238 Rosa Feliu
Data inicial: 01/01/1983