Resultats de cerca

Codi classificació: 6.2
Nombre d'expedient / dossier: 1886 396
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1886
Codi classificació: 6.2
Nombre d'expedient / dossier: 1887 sn
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1887
Codi classificació: 6.2
Nombre d'expedient / dossier: 1874 304
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 19/12/1874
Codi classificació: 11.6
Nombre d'expedient / dossier: 1892 sn
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 04/01/1892
Codi classificació: 16
Nombre d'expedient / dossier: 1402
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1981
Codi classificació: 4.1
Nombre d'expedient / dossier: 1867
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1867
Codi classificació: 16
Nombre d'expedient / dossier: 1403
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1950
Codi classificació: 4.1
Nombre d'expedient / dossier: 1877
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1877
Codi classificació: 4.1
Nombre d'expedient / dossier: 1875
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1875
Codi classificació: AMDG4-141-11
Nombre d'expedient / dossier: 1425
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 01/01/1944