Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V283
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1842
Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V284
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1842
Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V282-1842
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1842
Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V285
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1843
Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V286-1843
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1843
Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V282-1843
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1843
Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V287
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1844
Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V286-1844
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1844
Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V282-1844
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1844
Codi classificació: A169
Nombre d'expedient / dossier: V289
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1845