Resultats de cerca

Codi classificació: 05/1B.XV
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 1/10/9760
Codi classificació: 05/1B.XV
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 5/51/8440
Codi classificació: 03.06/0668
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-021/5D80 Casa Brusi
Data inicial: 2/10/9000
Codi classificació: AHCB4-236/C06-Ms.C
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB
Data inicial: 1/10/9760
Codi classificació: 09/1C.XIV
Nombre d'expedient / dossier: 1816
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 6/51/8160
Codi classificació: 05/1B.XV
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 1/00/9201
Codi classificació: AHCB1-002/CCAM
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 01/01/1000
Codi classificació: AHCB4-236/C06-Ms.C
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB
Data inicial: 01/01/1001