Codi classificació: AFB3-117
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3-117 Editorial López
Data inicial: 01/01/1870
Codi classificació: AFB3-117
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3-117 Editorial López
Data inicial: 01/01/1872
Codi classificació: AFB3-041
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3-041 Eduard Toda Güell
Data inicial: 01/01/1889
Codi classificació: AFB3-117
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3-117 Editorial López
Data inicial: 01/01/1890
Codi classificació: AFB3-117
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3-117 Editorial López
Data inicial: 01/01/1890
Codi classificació: AFB3-117
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3-117 Editorial López
Data inicial: 01/01/1890
Codi classificació: AFB4-212
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Data inicial: 01/01/1898
Codi classificació: AFB3-065
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3-065 Joaquim Renart Garcia
Data inicial: 01/11/1898
Codi classificació: AMDG4-141-11
Nombre d'expedient / dossier: ALB059/0253
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 01/01/1900