Resultats de cerca

Codi classificació: 09/1C.XIV
Nombre d'expedient / dossier: 1816
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 6/51/8160
Codi classificació: H150
Nombre d'expedient / dossier: 14/1955
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 8/51/9550
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-160-J
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 1/10/1800
Codi classificació: H157
Nombre d'expedient / dossier: 97200004
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 1/10/1010
Codi classificació: H150
Nombre d'expedient / dossier: 23/1955
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 8/90/9550
Codi classificació: 2.2.2
Nombre d'expedient / dossier: 1879_003
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA3-166 Junta de Regants de la Sèquia Comtal
Data inicial: 7/20/8790
Codi classificació: AFB3-117
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3-117 Editorial López
Data inicial: 1/20/9071
Codi classificació: Q110
Nombre d'expedient / dossier: 27599
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 1/10/1970
Codi classificació: 6.2
Nombre d'expedient / dossier: 242_005
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi
Fons: AMDSG1-013 Ajuntament de Sarrià
Data inicial: 1/10/8540
Codi classificació: 05/1B.XV
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 1/10/9760