Codi classificació: AMDG4-141-11
Nombre d'expedient / dossier: ALB058/0116
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 01/01/1904
Codi classificació: AMDG4-141-11
Nombre d'expedient / dossier: ALB059/0001
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 01/01/1920
Codi classificació: AMDG4-141-11
Nombre d'expedient / dossier: ALB059/0002
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 01/01/1927
Codi classificació: AMDG4-141-11
Nombre d'expedient / dossier: ALB057/0100
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 01/01/1936
Codi classificació: AHCB4-326/C14
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-326/C14 Col·lecció de Catàlegs d'Exposicions d'Art de l'AHCB
Data inicial: 01/01/1937
Codi classificació: AMDG4-141-11
Nombre d'expedient / dossier: ALB057/0094
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 01/01/1945
Codi classificació: 17
Nombre d'expedient / dossier: ALB060/0063
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1949