Codi classificació: AHCB4-202/C02.C02.03
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB
Data inicial: 05/07/1847
Codi classificació: AHCB4-202/C02.C02.03
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB
Data inicial: 05/07/1847
Codi classificació: C0303
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-203/C03 Col·lecció de Dibuixos de l'AHCB
Data inicial: 01/01/1869
Codi classificació: C02.01
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB
Data inicial: 23/09/1847
Codi classificació: Q100
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 17/01/1976
Codi classificació: AMDG4-141-11
Nombre d'expedient / dossier: ALB058/0057
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 01/01/1960
Codi classificació: AMDG4-141-11
Nombre d'expedient / dossier: ALB058/0056
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 01/01/1960
Codi classificació: C02.01
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-202/C02 Col·lecció de Plànols de l'AHCB
Data inicial: 24/04/1847