Codi classificació: AFB3-123
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3-123 Jacques Léonard
Data inicial: 01/01/1973
Codi classificació: 345
Nombre d'expedient / dossier: 34
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 09/01/1928
Codi classificació: Q148
Nombre d'expedient / dossier: 0179
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/03/1986
Codi classificació: AMDG4-245
Nombre d'expedient / dossier: 1017
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 03/03/1929
Codi classificació: Q149
Nombre d'expedient / dossier: 0429
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/04/1999