Codi classificació: AMDG4-141-12
Nombre d'expedient / dossier: 1464
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 27/04/1952
Codi classificació: AMDG4-141-12
Nombre d'expedient / dossier: 1465
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 18/05/1952
Codi classificació: AMDG4-141-12
Nombre d'expedient / dossier: 1440
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 12/12/1948
Codi classificació: 6.7
Nombre d'expedient / dossier: 1871 146
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1871
Codi classificació: 4.2
Nombre d'expedient / dossier: 1885 1192-63
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1885
Codi classificació: AMDG4-141-12
Nombre d'expedient / dossier: 1489
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 05/05/1957
Codi classificació: 46
Nombre d'expedient / dossier: 0989
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1943