Resultats de cerca

Codi classificació: M111
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1894
Codi classificació: AFB3-127
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3127 Josep Postius Saura
Data inicial: 22/10/1964
Codi classificació: AFB3-134
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3-134 Nissaga Pérez de Rozas
Data inicial: 18/05/1957
Codi classificació: M111
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 07/06/1966
Codi classificació: M111
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 11/08/1972
Codi classificació: M111
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 12/06/1971
Codi classificació: M111
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 08/08/1972
Codi classificació: M111
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 30/09/1966
Codi classificació: 4.2
Nombre d'expedient / dossier: 1885
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1885