Codi classificació: AMDNB4-430
Nombre d'expedient / dossier: 1797
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris
Fons: AMDNB4-430 Col·lecció de cartells de l'AMDNB
Data inicial: 01/01/2016
Codi classificació: AMDE4-429
Nombre d'expedient / dossier: 0350
Centre: Arxiu Municipal del Districte de l'Eixample
Fons: AMDE4-429 Col·lecció de cartells de l'AMDE
Data inicial: 01/01/1986
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 2990
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 23/11/1987
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 3439
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 21/07/2006
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 1937
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 30/01/2014
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 5622
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 08/11/2015
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 1944
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 02/09/2014
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 1945
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 18/09/2014