Codi classificació: AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB
Data inicial: 01/01/1412
Codi classificació: AMDS4-584
Nombre d'expedient / dossier: 0006
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic
Fons: AMDS4-584 Col·lecció de bans de l'AMDS
Data inicial: 19/05/1783
Codi classificació: 5.2.5
Nombre d'expedient / dossier: 233/1820
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 01/01/1820
Codi classificació: AHCB4-236/C06-Ms.A
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB
Data inicial: 01/01/1831
Codi classificació: AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB
Data inicial: 01/01/1845
Codi classificació: AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB
Data inicial: 01/01/1850
Codi classificació: AHCB4-236/C06-Ms.B
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB
Data inicial: 01/01/1850
Codi classificació: 5.2.3
Nombre d'expedient / dossier: 086/1851-1853
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 08/02/1851
Codi classificació: 5.2.3
Nombre d'expedient / dossier: 087/1852
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 01/01/1852
Codi classificació: 5.2.3
Nombre d'expedient / dossier: 088/1852
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 11/03/1852
Codi classificació: 5.2.3
Nombre d'expedient / dossier: 090/1852
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 29/06/1852
Codi classificació: 5.2.3
Nombre d'expedient / dossier: 094/1860
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 25/10/1860