Codi classificació: 6.7
Nombre d'expedient / dossier: 0794_00_1868
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 09/02/1868
Codi classificació: 6.7
Nombre d'expedient / dossier: 0795_00_1868
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 13/02/1868
Codi classificació: 6.7
Nombre d'expedient / dossier: 0796_00_1868
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 22/02/1868
Codi classificació: 6.7
Nombre d'expedient / dossier: 0797_00_1868
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 22/02/1868
Codi classificació: 6.7
Nombre d'expedient / dossier: 0798_00_1868
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 22/02/1868
Codi classificació: 6.7
Nombre d'expedient / dossier: 0803_00_1868
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 26/03/1868
Codi classificació: 6.7
Nombre d'expedient / dossier: 0804_00_1868
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 30/03/1868
Codi classificació: 6.7
Nombre d'expedient / dossier: 0805_00_1868
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 17/04/1868
Codi classificació: 6.7
Nombre d'expedient / dossier: 0807_00_1868
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 21/04/1868
Codi classificació: 6.7
Nombre d'expedient / dossier: 0808_00_1868
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 30/04/1868
Codi classificació: 6.7
Nombre d'expedient / dossier: 0810_00_1868
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 12/05/1868
Codi classificació: 6.7
Nombre d'expedient / dossier: 0811_00_1868
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 16/05/1868