Resultats de cerca

Codi classificació: AHCB4-236/C06-Ms.C
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB
Data inicial: 1/10/9760
Codi classificació: AHCB4-236/C06-Ms.C
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB
Data inicial: 01/01/1001
Codi classificació: AHCB4-236/C06-Ms.C
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB
Data inicial: 01/01/1001
Codi classificació: AHCB4-236/C06-Ms.C
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB
Data inicial: 01/01/1001
Codi classificació: AHCB4-236/C06-Ms.C
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB
Data inicial: 01/01/1101
Codi classificació: 01/1A
Nombre d'expedient / dossier: 0003
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 07/12/1149
Codi classificació: 01/1A
Nombre d'expedient / dossier: 0005
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 01/01/1160
Codi classificació: 01/1A
Nombre d'expedient / dossier: 0004
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 18/12/1171
Codi classificació: AHCB4-236/C06-Ms.C
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB4-236/C06 Col·lecció de Manuscrits Patrimonials de l'AHCB
Data inicial: 01/01/1201
Codi classificació: 01/1A
Nombre d'expedient / dossier: 0007
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 20/09/1201
Codi classificació: 01/1A
Nombre d'expedient / dossier: 0016
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 10/01/1231
Codi classificació: 01/1A
Nombre d'expedient / dossier: 0015
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB1-002/CCAM Consell de la Ciutat i Ajuntament Modern
Data inicial: 10/01/1231