Resultats de cerca

Codi classificació: AMDSA1-001
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1980
Codi classificació: AMDSA4-428
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 01/01/1948
Codi classificació: AMDSA 4-470
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA 4-470 Col·lecció de fotografies de l'AMDSA
Data inicial: 01/01/1890
Codi classificació: AMDSA4-370
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-370 Donacions privades de l'AMDSA
Data inicial: 10/03/1756
Codi classificació: H151
Nombre d'expedient / dossier: 2000 al 2012
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2000
Codi classificació: H157
Nombre d'expedient / dossier: 1990 al 2006
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1990
Codi classificació: H157
Nombre d'expedient / dossier: 1990-2008
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1990
Codi classificació: H157
Nombre d'expedient / dossier: 2002 al 2008
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2002
Codi classificació: H157
Nombre d'expedient / dossier: 2002 al 2006
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2002
Codi classificació: H157
Nombre d'expedient / dossier: 1994 al 2002
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1994
Codi classificació: H157
Nombre d'expedient / dossier: 1997 al 2004
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1997
Codi classificació: H157
Nombre d'expedient / dossier: 1989 al 1999
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1989