Codi classificació: AMDG4-141-12
Nombre d'expedient / dossier: 1451
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 11/06/1950
Codi classificació: M111
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 30/09/1972
Codi classificació: AMDG4-141-11
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 01/01/1927
Codi classificació: AMDG4-141-11
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 12/11/1935
Codi classificació: 16
Nombre d'expedient / dossier: ALB055/0251
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1940
Codi classificació: L100
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 26/01/1954
Codi classificació: AMDG4-141-11
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 01/01/1930
Codi classificació: AMDG4-141-11
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 01/01/1920