Codi classificació: AFB1-001.L100
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/02/1995
Codi classificació: L125
Nombre d'expedient / dossier: 0039
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 06/06/1987
Codi classificació: L125
Nombre d'expedient / dossier: 0037
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 06/06/1987
Codi classificació: L125
Nombre d'expedient / dossier: 0036
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 06/06/1987
Codi classificació: L114
Nombre d'expedient / dossier: 0327
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/12/1985
Codi classificació: L114
Nombre d'expedient / dossier: 0351
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/09/1984
Codi classificació: Q148
Nombre d'expedient / dossier: 0853
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1980
Codi classificació: Q148
Nombre d'expedient / dossier: 0508
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2001
Codi classificació: 35
Nombre d'expedient / dossier: 0975
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1900
Codi classificació: Q149
Nombre d'expedient / dossier: 0047
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1987