Codi classificació: Q149
Nombre d'expedient / dossier: 1032
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1995
Codi classificació: Q149
Nombre d'expedient / dossier: 0850
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 30/09/1986
Codi classificació: 3
Nombre d'expedient / dossier: 0951
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1980
Codi classificació: L106
Nombre d'expedient / dossier: 0408
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/10/1998
Codi classificació: L119
Nombre d'expedient / dossier: 0014
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/08/1989
Codi classificació: 3
Nombre d'expedient / dossier: 0942
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1994