Codi classificació: AMDS4-599
Nombre d'expedient / dossier: 081
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic
Fons: AMDS4-599 Col.lecció d'arxius familiars de l'AMDS
Data inicial: 20/03/1957
Codi classificació: AMDS4-599
Nombre d'expedient / dossier: 181
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic
Fons: AMDS4-599 Col.lecció d'arxius familiars de l'AMDS
Data inicial: 01/09/1954
Codi classificació: AMDS4-442
Nombre d'expedient / dossier: 0098
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic
Fons: AMDS4-442 Col·lecció de negatius i positius sobre vidre de l'AMDS
Data inicial: 01/01/1933
Codi classificació: AMDS4-442
Nombre d'expedient / dossier: 0575
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic
Fons: AMDS4-442 Col·lecció de negatius i positius sobre vidre de l'AMDS
Data inicial: 01/11/1933
Codi classificació: AMDS4-442
Nombre d'expedient / dossier: 0143
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic
Fons: AMDS4-442 Col·lecció de negatius i positius sobre vidre de l'AMDS
Data inicial: 01/01/1933
Codi classificació: AMDS4-442
Nombre d'expedient / dossier: 0662
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic
Fons: AMDS4-442 Col·lecció de negatius i positius sobre vidre de l'AMDS
Data inicial: 01/08/1931
Codi classificació: AMDS4-592
Nombre d'expedient / dossier: 0054
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic
Fons: AMDS4-592 Col·lecció de calendaris de l'AMDS
Data inicial: 01/01/1988
Codi classificació: AMDS4-592
Nombre d'expedient / dossier: 0046
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic
Fons: AMDS4-592 Col·lecció de calendaris de l'AMDS
Data inicial: 01/01/1986
Codi classificació: AMDS4-592
Nombre d'expedient / dossier: 0082
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic
Fons: AMDS4-592 Col·lecció de calendaris de l'AMDS
Data inicial: 01/01/1993
Codi classificació: AMDS4-592
Nombre d'expedient / dossier: 0086
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuic
Fons: AMDS4-592 Col·lecció de calendaris de l'AMDS
Data inicial: 01/01/1994