Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 2254
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 04/12/1991
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 4785
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 01/01/1900
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 0151
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 20/04/2000
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 1850
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 20/04/2004
Codi classificació: 10
Nombre d'expedient / dossier: 09166_10_026
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA3-166 Junta de Regants de la Sèquia Comtal
Data inicial: 01/01/1889
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 1156
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 21/05/2000
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 2123
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 01/01/1997
Codi classificació: 06
Nombre d'expedient / dossier: 370_06_04
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-370 Donacions privades de l'AMDSA
Data inicial: 29/10/1886
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 1440
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 01/01/1992
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 2164
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 01/01/1990
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 0060
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 27/11/1983