Codi classificació: AMDG4-141-12
Nombre d'expedient / dossier: 1487
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 27/04/1957
Codi classificació: AMDG4-141-12
Nombre d'expedient / dossier: 1439
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 19/08/1949
Codi classificació: 3.2
Nombre d'expedient / dossier: 1872 18
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 02/04/1872
Codi classificació: AFB3-434
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3-434 Eduard Olivella Falp
Data inicial: 01/01/1980
Codi classificació: L115
Nombre d'expedient / dossier: 0373
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1980
Codi classificació: B101
Nombre d'expedient / dossier: 0220
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1996
Codi classificació: 25
Nombre d'expedient / dossier: 0959
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1970
Codi classificació: Q151
Nombre d'expedient / dossier: 0860
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1980
Codi classificació: Q149
Nombre d'expedient / dossier: 0861
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/05/1986