Resultats de cerca

Codi classificació: AMDNB1-001
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris
Fons: AMDNB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1830
Codi classificació: AMDNB3-250
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris
Fons: AMDNB3-250 Centre de Documentació i Estudis de Nou Barris
Data inicial: 01/01/1872
Codi classificació: AMDNB4-430
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris
Fons: AMDNB4-430 Col·lecció de cartells de l'AMDNB
Data inicial: 01/01/2015
Codi classificació: AMDNB4-598
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris
Fons: AMDNB4-598 Col·lecció de fotografies de l'AMDNB
Data inicial: 01/01/1913
Codi classificació: Q130
Nombre d'expedient / dossier: 94P0704
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris
Fons: AMDNB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 30/09/1994
Codi classificació: 03.07
Nombre d'expedient / dossier: 0748
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris
Fons: AMDNB3-250 Centre de Documentació i Estudis de Nou Barris
Data inicial: 01/01/1981
Codi classificació: 03.07
Nombre d'expedient / dossier: 0741
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris
Fons: AMDNB3-250 Centre de Documentació i Estudis de Nou Barris
Data inicial: 01/01/1936
Codi classificació: 03.07
Nombre d'expedient / dossier: 0749
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris
Fons: AMDNB3-250 Centre de Documentació i Estudis de Nou Barris
Data inicial: 10/10/1981
Codi classificació: 02.01
Nombre d'expedient / dossier: 1031
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris
Fons: AMDNB3-250 Centre de Documentació i Estudis de Nou Barris
Data inicial: 01/01/1984
Codi classificació: 03.06
Nombre d'expedient / dossier: 0992
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris
Fons: AMDNB3-250 Centre de Documentació i Estudis de Nou Barris
Data inicial: 01/01/1994
Codi classificació: 03.06
Nombre d'expedient / dossier: 0993
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris
Fons: AMDNB3-250 Centre de Documentació i Estudis de Nou Barris
Data inicial: 01/01/1994
Codi classificació: M103
Nombre d'expedient / dossier: 7170/2018
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris
Fons: AMDNB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2005