Codi classificació: AHCB3-305/5D72-07.02
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-305/5D72 Jordi Maragall Noble
Data inicial: 28/03/1924