Codi classificació: Y100
Nombre d'expedient / dossier: 0041
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 13/06/1982
Codi classificació: 34
Nombre d'expedient / dossier: 0992
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1950
Codi classificació: B152
Nombre d'expedient / dossier: 0048
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris
Fons: AMDNB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1999
Codi classificació: Y100
Nombre d'expedient / dossier: 0008
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 02/06/1984
Codi classificació: Q148
Nombre d'expedient / dossier: 0301
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1995
Codi classificació: L130
Nombre d'expedient / dossier: 0149
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris
Fons: AMDNB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1996
Codi classificació: Q148
Nombre d'expedient / dossier: 0043
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/05/1987
Codi classificació: Q148
Nombre d'expedient / dossier: 0797
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/08/1986
Codi classificació: Y100
Nombre d'expedient / dossier: 0234
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 20/02/1996
Codi classificació: L130
Nombre d'expedient / dossier: 0226
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris
Fons: AMDNB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/03/1995