Codi classificació: AMDCV4-427
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella
Fons: AMDCV4-427 Col·lecció de cartells de l'AMDCV
Data inicial: 01/01/1987
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 2436
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 01/01/1991
Codi classificació: AMDCV4-427
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella
Fons: AMDCV4-427 Col·lecció de cartells de l'AMDCV
Data inicial: 01/01/1990
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 1941
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 20/02/2014
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 3518
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 01/01/1991
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 2434
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 23/04/1993
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 3311
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 10/07/1985
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 1859
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 10/07/1991
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 1858
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 10/07/1991
Codi classificació: AMDSA4-428
Nombre d'expedient / dossier: 1790
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu
Fons: AMDSA4-428 Col·lecció de cartells de l'AMDSA
Data inicial: 28/11/1992