Resultats de cerca

Codi classificació: 5.4
Nombre d'expedient / dossier: 047/1888-1889
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 08/02/1888
Codi classificació: 5.5
Nombre d'expedient / dossier: 023/1851-1894
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 19/09/1887
Codi classificació: M111
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 06/01/1971
Codi classificació: M111
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 06/01/1971
Codi classificació: M111
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 06/01/1971
Codi classificació: 5.5
Nombre d'expedient / dossier: 012/1884-1890
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 06/11/1844
Codi classificació: AFB3-434
Centre: Arxiu Fotogràfic de Barcelona
Fons: AFB3-434 Eduard Olivella Falp
Data inicial: 22/11/1979
Codi classificació: 5.4
Nombre d'expedient / dossier: 056/1878-1880
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 01/01/1878
Codi classificació: 5.4
Nombre d'expedient / dossier: 058/1880
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 01/10/1880
Codi classificació: 5.4
Nombre d'expedient / dossier: 090/1887-1891
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 20/12/1887
Codi classificació: 5.5
Nombre d'expedient / dossier: 025/1860-1883
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 19/09/1887
Codi classificació: 5.5
Nombre d'expedient / dossier: 015/1884
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 04/07/1884