Codi classificació: AMDG4-141-12
Nombre d'expedient / dossier: 1431
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 06/03/1949
Codi classificació: AMDG4-141-12
Nombre d'expedient / dossier: ALB061/0175
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 11/02/1950
Codi classificació: AMDG4-141-12
Nombre d'expedient / dossier: ALB062/0020
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 01/03/1950
Codi classificació: 16
Nombre d'expedient / dossier: ALB056/0268
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1917
Codi classificació: L103
Nombre d'expedient / dossier: ALB016/0131
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1970
Codi classificació: AMDG4-141-11
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 08/11/1985
Codi classificació: AMDG4-141-11
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 08/11/1985
Codi classificació: 16
Nombre d'expedient / dossier: ALB055/0075
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1964
Codi classificació: 16
Nombre d'expedient / dossier: ALB055/0076
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1964
Codi classificació: 16
Nombre d'expedient / dossier: ALB055/0074
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-245 Donacions privades de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1960
Codi classificació: AMDG4-141-11
Nombre d'expedient / dossier: ALB058/0090
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 01/01/1950