Codi classificació: AHCB3-305/5D72-01.01.05
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-305/5D72 Jordi Maragall Noble
Data inicial: 01/01/1981
Codi classificació: AHCB3-305/5D72-01.01.05
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-305/5D72 Jordi Maragall Noble
Data inicial: 01/01/1981
Codi classificació: AHCB3-305/5D72-01.01.02
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-305/5D72 Jordi Maragall Noble
Data inicial: 24/02/1966
Codi classificació: AHCB3-305/5D72-01.01.02
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-305/5D72 Jordi Maragall Noble
Data inicial: 01/01/1961
Codi classificació: AHCB3-305/5D72-01.01.02
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-305/5D72 Jordi Maragall Noble
Data inicial: 01/01/1930
Codi classificació: AHCB3-305/5D72-01.01.02
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-305/5D72 Jordi Maragall Noble
Data inicial: 01/01/1927
Codi classificació: AHCB3-305/5D72-07.06
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-305/5D72 Jordi Maragall Noble
Data inicial: 24/10/1929
Codi classificació: AHCB3-305/5D72-07.01
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-305/5D72 Jordi Maragall Noble
Data inicial: 01/01/1963
Codi classificació: AHCB3-305/5D72-01.02
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-305/5D72 Jordi Maragall Noble
Data inicial: 11/08/1993
Codi classificació: AHCB3-305/5D72-02.04
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-305/5D72 Jordi Maragall Noble
Data inicial: 01/01/1980