Codi classificació: A175
Nombre d'expedient / dossier: SJ-08-062
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 03/11/2008
Codi classificació: A175
Nombre d'expedient / dossier: SJ-08-057
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 02/07/2008
Codi classificació: A175
Nombre d'expedient / dossier: SJ-08-047
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 16/01/2008
Codi classificació: A175
Nombre d'expedient / dossier: SJ-08-051
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 13/03/2008
Codi classificació: A175
Nombre d'expedient / dossier: SJ-08-061
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 15/09/2008
Codi classificació: A175
Nombre d'expedient / dossier: SJ-08-053
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 16/05/2008
Codi classificació: 5.4
Nombre d'expedient / dossier: 047/1888-1889
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 08/02/1888
Codi classificació: A189
Nombre d'expedient / dossier: SJ-08-048
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 06/03/2008
Codi classificació: A189
Nombre d'expedient / dossier: SJ-08-058
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 10/09/2008
Codi classificació: A189
Nombre d'expedient / dossier: SJ-08-063
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 12/11/2008
Codi classificació: A189
Nombre d'expedient / dossier: SJ-08-054
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 14/05/2008
Codi classificació: A197
Nombre d'expedient / dossier: SJ-08-049
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 14/03/2008