Codi classificació: AMDG1-017
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1870
Codi classificació: 8
Nombre d'expedient / dossier: CEG 144
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMB4-141 Club Excursionista de Gràcia
Data inicial: 01/01/1940
Codi classificació: 6.2
Nombre d'expedient / dossier: Expedients Clavegueram
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1873
Codi classificació: 4.2
Nombre d'expedient / dossier: 1870
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1866
Codi classificació: 4.2
Nombre d'expedient / dossier: 1883 1884 (1)
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1883
Codi classificació: 4.2
Nombre d'expedient / dossier: 1884 (2) 1885
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1884
Codi classificació: 4.2
Nombre d'expedient / dossier: 1889
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1889
Codi classificació: 4.2
Nombre d'expedient / dossier: 1890
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1890
Codi classificació: 4.2
Nombre d'expedient / dossier: 1892
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1892
Codi classificació: 4.2
Nombre d'expedient / dossier: 1893
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1893
Codi classificació: 4.2
Nombre d'expedient / dossier: 1894
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1894
Codi classificació: 6.2
Nombre d'expedient / dossier: 1886 396
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-017 Ajuntament de Gràcia
Data inicial: 01/01/1886