Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2015
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1990
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2000
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1975
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2011
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1986
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2013
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1975
Codi classificació: AMDG4-248
Nombre d'expedient / dossier: 0003
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-248 Programes Festa Major de Gràcia
Data inicial: 01/01/1905
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2002
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1990
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2012
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1990
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2004
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1990
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2006
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1989
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2017
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1975
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2016
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1975
Codi classificació: AMDG4-219
Nombre d'expedient / dossier: 2003
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1990