Codi classificació: AMDSM4-495
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM4-495 Col·lecció de cartells de l'AMDSM
Data inicial: 01/01/1919
Codi classificació: AMDSM4-223
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM4-223 Col·lecció de donacions privades de l'AMDSM
Data inicial: 01/01/1888
Codi classificació: AMDSM 4-471
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM 4-471 Col·lecció de fotografies de l'AMDSM
Data inicial: 01/01/1982
Codi classificació: AMDSM3-169
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM3-169 Obras y Reparaciones Batlle, SA
Data inicial: 01/01/1903
Codi classificació: 6.8
Nombre d'expedient / dossier: 1890-sn
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 08/05/1890
Codi classificació: 5.2.3
Nombre d'expedient / dossier: 206/1881
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-020 Ajuntament de Sant Martí de Provençals
Data inicial: 11/08/1881
Codi classificació: Q149
Nombre d'expedient / dossier: U03/62
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/04/2000
Codi classificació: AMDSM4-495
Nombre d'expedient / dossier: 0914
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM4-495 Col·lecció de cartells de l'AMDSM
Data inicial: 01/01/1988
Codi classificació: AMDSM4-495
Nombre d'expedient / dossier: 0481
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM4-495 Col·lecció de cartells de l'AMDSM
Data inicial: 01/01/1991
Codi classificació: AMDSM4-495
Nombre d'expedient / dossier: 1825
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM4-495 Col·lecció de cartells de l'AMDSM
Data inicial: 01/01/1980
Codi classificació: AMDSM4-495
Nombre d'expedient / dossier: 1305
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM4-495 Col·lecció de cartells de l'AMDSM
Data inicial: 01/01/1999
Codi classificació: AMDSM4-495
Nombre d'expedient / dossier: 0093
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí
Fons: AMDSM4-495 Col·lecció de cartells de l'AMDSM
Data inicial: 01/01/1979