Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-927-C
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1858
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-2269-bis-c
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1871
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-2635/1920
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1920
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-1411/1933
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1933
Codi classificació: Q136
Nombre d'expedient / dossier: 3/0-2986
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1899
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-1864/1919
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1919
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-2677/1920
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1920
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-781/1931
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1931
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-1652-Bis-c
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1865
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-1235/1903
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1903
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-2261-AB
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1898
Codi classificació: Q127
Nombre d'expedient / dossier: Fo-5039/1924
Centre: Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona
Fons: AMCB1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1924