Codi classificació: AHCB3-580/5D142
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-580/5D142 Confraria de Sant Joan i Sant Josep dels Fusters
Data inicial: 09/06/1328
Codi classificació: AHCB3-581/5D143
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-581/5D143 Confraria de Sant Lluc dels Pintors
Data inicial: 01/01/1519
Codi classificació: AHCB3-507/5D126
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters
Data inicial: 01/01/1185
Codi classificació: AHCB3-583/5D145
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-583/5D145 Confraria de Sant Onofre dels Capsers i Torners
Data inicial: 01/01/1600
Codi classificació: 05.01
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters
Data inicial: 13/03/1804
Codi classificació: 04.01
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters
Data inicial: 01/01/1423
Codi classificació: 06.04
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters
Data inicial: 01/01/1680
Codi classificació: 04.01
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters
Data inicial: 01/01/1882
Codi classificació: 06.04
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters
Data inicial: 01/01/1740
Codi classificació: 06.04
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters
Data inicial: 01/01/1674
Codi classificació: 06.04
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters
Data inicial: 01/01/1727
Codi classificació: 06.01
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-507/5D126 Confraria de Sant Marc dels Sabaters
Data inicial: 26/04/1688