Codi classificació: AMDG4-219
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG4-219 Cartells de l'AMDG
Data inicial: 01/01/1850
Codi classificació: A187
Nombre d'expedient / dossier: 1979 1983
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1979
Codi classificació: L119
Nombre d'expedient / dossier: 1984 1985
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1984
Codi classificació: L119
Nombre d'expedient / dossier: 1987
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1987
Codi classificació: L119
Nombre d'expedient / dossier: 1989
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1989
Codi classificació: L119
Nombre d'expedient / dossier: 1990
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1990
Codi classificació: L119
Nombre d'expedient / dossier: 1991 1992
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1991
Codi classificació: H125
Nombre d'expedient / dossier: 2012-0606-0094
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2012
Codi classificació: H155
Nombre d'expedient / dossier: 98300043
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1998
Codi classificació: H155
Nombre d'expedient / dossier: 98300036
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/1998
Codi classificació: H125
Nombre d'expedient / dossier: 2012-0606-0148
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2012
Codi classificació: H125
Nombre d'expedient / dossier: 2012-0606-0063
Centre: Arxiu Municipal del Districte de Gràcia
Fons: AMDG1-001 Ajuntament de Barcelona
Data inicial: 01/01/2012