Codi classificació: AHCB3-272/5D62
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-272/5D62 Baltasar Serradell Planella
Data inicial: 01/01/1856
Codi classificació: AHCB3-272/5D62
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-272/5D62 Baltasar Serradell Planella
Data inicial: 01/01/1883
Codi classificació: AHCB3-272/5D62
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-272/5D62 Baltasar Serradell Planella
Data inicial: 01/01/1908
Codi classificació: AHCB3-272/5D62
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-272/5D62 Baltasar Serradell Planella
Data inicial: 01/01/1905
Codi classificació: AHCB3-272/5D62
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-272/5D62 Baltasar Serradell Planella
Data inicial: 01/01/1909
Codi classificació: AHCB3-272/5D62
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-272/5D62 Baltasar Serradell Planella
Data inicial: 01/01/1908
Codi classificació: AHCB3-272/5D62
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-272/5D62 Baltasar Serradell Planella
Data inicial: 01/01/1870
Codi classificació: AHCB3-272/5D62
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-272/5D62 Baltasar Serradell Planella
Data inicial: 01/01/1856
Codi classificació: AHCB3-272/5D62
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-272/5D62 Baltasar Serradell Planella
Data inicial: 01/01/1909
Codi classificació: AHCB3-272/5D62
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-272/5D62 Baltasar Serradell Planella
Data inicial: 01/01/1906
Codi classificació: AHCB3-272/5D62
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-272/5D62 Baltasar Serradell Planella
Data inicial: 01/01/1907
Codi classificació: AHCB3-272/5D62
Centre: Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Fons: AHCB3-272/5D62 Baltasar Serradell Planella
Data inicial: 01/01/1912